Usprawniaj procesy i zwiększaj zyski

Popraw funkcjonowanie Twojej organizacji tnąc koszty nawet o 10%.

Zaprojektowaliśmy tak system, aby zwiększał wydajność Twojej organizacji.

Isolda.pl działa na wielu płaszczyznach znacząco poprawiając zarządzanie procesami (procedury, przepływ dokumentów, przydzielanie zadań, rozliczanie pracowników) we wdrożonych już placówkach. System podzielony jest na 3 główne obszary funkcjonowania. Każdy obszar systemu jest wyposażony w dedykowane moduły, które są dostępne z poziomu przeglądarki i usprawnią: zarządzanie organizacją, zarządzanie ISO i ochronę danych osobowych.

Start

Zarządzanie organizacją

Pozwala w pełni kontrolować procesy, eliminując przypadkową lub celową dezorganizację pracy. Dzięki niemu masz stały dostęp do aktualnych informacji, zadań, projektów, zasobów i powiadomień.

Start

Zarządzanie ISO

Masz możliwość wprowadzania, doskonalenia i egzekwowania wdrożonych procedur ISO. Możesz przeprowadzać audyty online i udostępniać dokumenty, z którymi pracownicy powinni się zapoznać i autoryzować z poziomu swojego osobistego konta.

Start

Ochrona danych osobowych

Ułatwia Ci, jako administratorowi kompleksowe ewidencjonowanie osób, systemów informatycznych, zabezpieczeń, pomieszczeń. Audytowania stanu obecnego ze stanem opisanym w dokumentacji systemu bezpieczeństwa.

Rozwiązywanie problemów w różnych obszarach funkcjonowania

Organizacja

Pozwala zwiększyć efektywność działania, wspomagając nadzór nad zleconymi zadaniami, jak i ich planowanie.

Pracownik

Posiada zawsze dostęp do udostępnionej mu
dokumentacji oraz całej bazy wiedzy firmy.

 

Kadra zarządzająca

Jedno kliknięcie prowadzi do informacji o wyjątkach w organizacji (rejestr incydentów, uprawnień), jak i pełnej kontroli przepływu wiedzy.

 

Pełnomocnik

Pełne wsparcie w redagowaniu, wersjonowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu całej dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną.

Administrator danych

Zyskuje narzędzie, które w pełni usprawni procesy związane z obowiązkiem zapewnienia ochrony danych osobowych.

Z naszego rozwiązania korzystają już m.in.

 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start

System ISOLDA.pl

 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start
 • Start


Planowanie audytu w ISODLA.pl

 

STABILNY GRUNT – PRODUCENT SYSTEMU ISOLDA.pl
ZETO-RZESZÓW

Przed wprowadzeniem systemu w naszej firmie dokumenty były przechowywane w postaci plików Word, co stanowiło problem podczas wyszukiwania odpowiednich treści. Problemem było również powiadamianie o nowych wersjach, informacje były wysyłane drogą e-mail, pracownicy potwierdzali akceptację nowych wersji na kartce papieru. Nadzorowanie realizacji działań doskonalących było trudne, problem stanowiło również udostępnianie wybranych dokumentów tylko uprawnionym osobom. Od momentu wprowadzenia systemu w naszej firmie, zarządzanie dokumentacją ISO stało się o wiele prostsze.

Potrzebujesz szczegółowych informacji ?