Zarządzanie ISO

Zarządzanie ISO

Za pomocą naszego oprogramowania można opracować, stosować i doskonalić dowolny system zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, HACCP itd.).

Dystrybucja dokumentów

Dokumenty są dystrybuowane do pracowników, a po zapoznaniu się z ich zawartością pracownicy zobowiązani są potwierdzić ten fakt w systemie.

Planowane audyty

Możliwe jest planowanie audytów. Wprowadza się program audytów – audyty, plany audytu, listy pytań. System umożliwia prowadzenie audytu ON-LINE – audytor zadaje pytanie i wprowadza odpowiedź bezpośrednio do formularza.

Działania doskonalące

Moduł Działania Doskonalące zawiera elastyczne rozwiązania planowania i prowadzenia zainicjowanych działań doskonalących.

 

Funkcjonalności systemu

Audyty

Audyty

 • obsługuje wszystkie systemy, w tym ISO 9001, 27001, 14001, HACCP
 • usprawnia przeprowadzanie audytów
Działania doskonalące

Działania doskonalące

 • zarządza działaniami doskonalącymi, będącymi efektem audytów, wpisów ręcznych z rejestru incydentów oraz innych źródeł
 • eliminuje formę papierową
Rejestr incydentów

Rejestr incydentów

 • rejestracja incydentów, które są klasyfikowane i przekształcane na zadania lub działania doskonalące
 • przypomina o zleconych usterkach/zadaniach
Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

 • identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka
 • planowanie postępowania z ryzykiem
 • skutki i prawdopodobieństwa generowane na bieżąco

 

Rola pełnomocnika

harmonogram audytu

 

Rola audytora

plan audytu, lista pytań

 

Rola audytora

protokoły spostrzeżeń, podpis protokołu

 

Rola pełnomocnika

raporty, zamknięcie audytu

Z naszego rozwiązania korzystają już m.in.

 • Zarządzanie ISO
 • Zarządzanie ISO
 • Zarządzanie ISO
 • Zarządzanie ISO

Potrzebujesz szczegółowych informacji ?