Spis funkcjonalności systemu

Struktura firmy

Struktura firmy

 • pełna wiedza na temat struktury organizacyjnej
 • historyczność zmian w strukturze organizacji
 • narzędzie informacyjno-wdrożeniowe dla nowych pracowników
Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjny

 • ewidencjonowanie dokumentów przychodzących i wychodzących
 • monitorowanie terminów płatności i informowanie o tym fakcie
 • współpraca z urządzeniami skanującymi
Dokumenty wewnętrzne

Dokumenty wewnętrzne

 • zarządzanie dokumentami całej organizacji
 • możliwość ograniczenia dostępu do wybranych plików
 • sprawdza się w organizacjach wielooddziałowych
Zarządzanie przetargami

Zarządzanie przetargami

 • ewidencja i organizacja prowadzonych przetargów
 • wspomaga współpracę pomiędzy pracownikami konkretnego projektu
Rezerwacja zasobów

Rezerwacja zasobów

 • pozwala na prowadzenie kalendarza rezerwacji zasobów (samochody, rzutniki, sale itp.)
 • powiadamia o rezerwacji
 • umożliwia warunkową rezerwację zasobów organizacji
Wskaźniki

Wskaźniki

 • wyświetlanie danych w trybie dziennym, miesięcznym, kwartalnym, rocznym
 • pobiera dane z innych systemów
 • w jednym miejscu generuje zestawienia i statystyki
Procesy

Procesy

 • organizacja procesów obejmujących wiele kroków, które zawierają wiele zadań
 • generowanie złożonych raportów istotnych dla organizacji
Ekran startowy

Ekran startowy

 • selekcjonowanie informacji z wszystkich modułów na jednym ekranie
 • możliwość konfigurowania wyglądu wszystkich informacji
Rejestr umów

Rejestr umów

 • informacja o umowach, aneksach oraz terminie wygaśnięcia
 • współpraca ze skanerami
 • podpinanie do umowy wielu aneksów
Plany roczne

Plany roczne

 • planowanie i tworzenie statystyki zestawień inwestycji, szkoleń oraz zatrudnienia
 • kontrola osób zarządzających nad kosztami organizacji w skali globalnej
Rejestr uprawnień

Rejestr uprawnień

 • uprawnienia pracowników do zasobów firmy
 • ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • wykaz informacji i uprawnienia do dokumentacji firmy
Ankiety

Ankiety

 • wysyłanie ankiet do pracowników lub klientów na e-maila
 • wysyłanie anonimowych sondaży
 • pełna analiza wyników wysyłanych ankiet
Mapa produktów

Mapa produktów

 • szybki dostęp do danych internetowej mapy prezentujący produkty, towary, klientów
 • dane są prezentowane w formie czytelnej mapy Google
Rejestr uprawnień

Rejestr uprawnień

 • umożliwia zlecanie i planowanie zadań oraz potwierdzenie ich wykonania
 • ostrzega przed upływem terminu danego zadania
 • wielopoziomowa akceptacja wykonania zadań
Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

 • komunikacja w zakresie realizacji poszczególnych wykonywanych projektów
 • zarządzanie projektami, zadaniami, czasem pracy
Audyty

Audyty

 • obsługuje wszystkie systemy, w tym ISO 9001, 27001, 14001, HACCP
 • usprawnia przeprowadzanie audytów
Działania doskonalące

Działania doskonalące

 • zarządza działaniami doskonalącymi, będącymi efektem audytów, wpisów ręcznych z rejestru incydentów oraz innych źródeł
 • eliminuje formę papierową
Rejestr incydentów

Rejestr incydentów

 • rejestracja incydentów, które są klasyfikowane i przekształcane na zadania lub działania doskonalące
 • przypomina o zleconych usterkach/zadaniach
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 • proste generowanie i zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i elektronicznej
 • pełna inwentaryzacja i nadzór nad zbiorami zawierającymi dane osobowe
Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

 • identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka
 • planowanie postępowania z ryzykiem
 • skutki i prawdopodobieństwa generowane na bieżąco

Z naszego rozwiązania korzystają już m.in.

 • Moduły
 • Moduły
 • Moduły
 • Moduły

Potrzebujesz szczegółowych informacji ?